• IMAGO Funkcije

    Ukoliko imate potpun uvid u događaje od trenutka njihovog nastanka, tada ste najbliže pojmu cjelovite kontrole vaše tvrtke. Imago ne mijenja vaš način poslovanja, ali će bitno promjeniti vaš uvid u poslovne procese te tako uštedjeti vaše vrijeme i vaš novac.

    Prati realizaciju projekata i podršku koju pružate svojim korisnicima. Evidentira izvršene kontakte i analizira njihovu uspješnost. Prati proces izvršenja kroz radne naloge. Arhivira elektronsku poštu i poslovnu dokumentaciju. Povezuje članove vašeg tima i daje uvid u status svih poslovnih događaja.

Raspored i zaduženja poslova

Poslovni događaji i postupci iz svih modula se prikazuju u kalendaru u obliku rasporeda poslova. Svaki od korisnika može pregledati vlastiti raspored poslova ili raspored tima čiji je član. Raspored je prikazan u obliku kalendara. Kalendar može biti dnevni, tjedni, mjesečni ili po danima koje označite. Rasporedi poslova se mogu editirati direktno iz kalendara ili ih premještati mišem (drag-drop), mijenjajući im time početak i završetak.

Adresar poslovnih partnera

Popis poslovnih partnera i kontakt osoba. Mogućnost dodavanja komentara i priloga te uvijeta poslovanja sa svakim od poslovnih partnera. Moguće je importiranje adresara iz Microsoft Outlooka u Imago i iz Imaga u Microsoft Outlook.

Vođenje projekata

Evidentiranje i praćenje izvršenja projekata, određivanje odgovorne osobe za navedeni projekt, dodijeljivanje postupaka na izvršenje drugim korisnicima. Dodavanje priloga i opis projekta. Moguće mu je dodijeliti stupanj zaštite koji određuje tko od drugih korisnika ima pravo pregleda. Projekti se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Urudžbeni zapisnik

Evidencija dolazne, odlazne ili interne dokumentacije i pošte. Svaki dokument koji se urudžbira moguće je skeniranjem priložiti ili jednostavno prebaciti u urudžbeni modul opcijom drag-drop ili copy-paste. Za evidentirane dokumente mogu se dodjeljivati postupci-podsjetnici korisnicima koji trebaju dokument pregledati ili učiniti nešto s njim u vezi. Moguće je importiranje dolazne i odlazne elektronske pošte direktno iz Microsoft Outlook-a. Urudžbeni zapisnici se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Izvršeni kontakti

Unutar modula Kontakti (Leads) vodi se evidencija izvršenih kontakta kojom se prate svi postupci koji mogu uslijediti te krajnji ishod kontakta, neovisno o ishodu. Dodavanje priloga i opis izvrešnog kontakta. Dubinska analiza uspješnosti ostvarenih kontaktata. Praćenje troškova vezanih uz kontakte. Označen oznakom privatnosti izvršeni kontakt mogu vidjeti samo kreator i izvršitelj. Moguće mu je dodijeliti stupanj zaštite koji određuje tko od drugih korisnika ima pravo pregleda. Izvršeni kontakti se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Zadaci

Dodijeljivanje zadataka sebi i drugim korisnicima. Početak i dospijeće, odgovorna osoba, opis i prilog u obliku bilo koje datoteke. Označen oznakom privatnosti zadatak mogu vidjeti samo kreator i izvršitelj. Moguće mu je dodijeliti stupanj zaštite koji određuje tko od drugih korisnika ima pravo pregleda. Zadaci se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Podrška

Evidencija podrške koju pružate svojim klijentima, neovisno da li je riječ o reklamacijama, tehničkoj ili nekoj drugoj vrsti podrške ili pružene usluge. Datum i vrijeme, izvor, vrsta, područje, uzrok i status. Popis izvršenih usluga, utrošeno vrijeme, cijena ili nastali troškovi. Dodavanje priloga i opis izvršene podrške. Podrške se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Radni nalozi

Vrsta i opis posla, datum i vrijeme početka, rok izrade, isporuka, važnost, status, odgovorna osoba. Popis utrošenog materijala s količinama i cijenom, popis izvršenog posla s utrošenim vremenom i cijenom, popis korištenja uređaja i vozila s kilometražom i cijenom. Ukupni trošak radnog naloga, trošak po jediničnom komadu. Dodavanje priloga i opis radnog naloga. Radni nalozi se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Izdavanje ponuda i računa

Ponude, računi, narudžbenice ili bilo koji drugi dokumenti se izrađuju unutar modula Dokumenti. Popis artikala i usluga sa pripadajućim količinama, cijenom, rabatom se izabire iz šifarnika ili se mišem prebace selektirani argikli u otvoreni dokument. Na taj način ponudu, račun možete izraditi u svega desetak sekundi. Dodavanje priloga i napomena koja ide uz račun. Računi se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Printanje

Svi evidentirani događaji mogu se printati direktno na štampač ili prikazati u internet pregledniku kao html datoteka, otvoriti u Microsoft Wordu, Microsoft Excelu, Acrobat reader-u kao pdf ili poslati direktno putem maila sa prilogom u pdf. Izgled podrške, radnih naloga, računa, ponuda se može podešavati po želji korisnika kao predložak izrađen u Microsoft Word programu. Moguće je štampati predloške poput ugovora i sl.

Printanje obrazaca

Unaprijed pripremljene obrasce izrađene u Microsoft Wordu moguće je automatski popuniti podacima iz Imaga. Potrebno je samo prilikom izrade obrasca odrediti polja (npr. ime i prezime, tvrtka, adresa,..) koja će biti automatski popunjavana.

Mailing liste

Moguće je iskoristiti imagovu bazu poslovnih partnera i kontakt osoba za slanje masovnih mailing lista. Odabir po vrsti, regiji, izvoru, industriji. Npr. s nekoliko klikova možete imati pripremljen mail sa svim arhitektonskim uredima u gradu Zagrebu.

Filtriranje

Jednim klikom miče sve događaje koji su kompletirani i ostavlja samo one aktualne. Drugim klikom prikazuje samo podatke koji se odnose na korisnika koji gleda podatke. Filtriranje tabela na osnovu upisanog teksta u prvom redu svake kolone. Sortiranje po abecedi, datumu ili iznosu. Napredno pretraživanje unutar cijelokupne baze podataka.

Grafička analiza

Dubinska analiza svih upisanih događaja u trenutku nastajanja. Na raspolaganju je više od 140 grafikona koji detaljno prikazuju analizu svih poslovnih procesa. Grafikoni se mogu printati, exportirati u neki od formata (bmp, emf, jpg, png, tif) ili kopirati u bilo koji drugi program.

Exportiranje podataka

Podaci iz Imaga se mogu exportirati u formate .doc, .xls, .html, .pdf, .csv. ili kao događaji i zadaci u Microsoft Outlook te Google Calendar. Ovim opcijama podaci se mogu slati na mobilne telefone.