• IMAGO Features

    What are key processes? Key processes are those processes that have maximum impact on the success of an organization. Key processes deliver results that are directed towards specific and measurable business goals. Key processes are those that ensure that your organization remains competitive. Key processes are the real value creating processes in the organization that customers and shareholders are concerned with.

    A business process begins with a mission objective and ends with achievement of the business objective. Process-oriented organizations break down the barriers of structural departments and try to avoid functional silos.

Raspored i zaduženja poslova

Poslovni događaji i postupci iz svih modula se prikazuju u kalendaru u obliku rasporeda poslova. Svaki od korisnika može pregledati vlastiti raspored poslova ili raspored tima čiji je član. Raspored je prikazan u obliku kalendara. Kalendar može biti dnevni, tjedni, mjesečni ili po danima koje označite. Rasporedi poslova se mogu editirati direktno iz kalendara ili ih premještati mišem (drag-drop), mijenjajući im time početak i završetak.

Adresar poslovnih partnera

Popis poslovnih partnera i kontakt osoba. Mogućnost dodavanja komentara i priloga te uvijeta poslovanja sa svakim od poslovnih partnera. Moguće je importiranje adresara iz Microsoft Outlooka u Imago i iz Imaga u Microsoft Outlook.

Vođenje projekata

Evidentiranje i praćenje izvršenja projekata, određivanje odgovorne osobe za navedeni projekt, dodijeljivanje postupaka na izvršenje drugim korisnicima. Dodavanje priloga i opis projekta. Moguće mu je dodijeliti stupanj zaštite koji određuje tko od drugih korisnika ima pravo pregleda. Projekti se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Urudžbeni zapisnik

Evidencija dolazne, odlazne ili interne dokumentacije i pošte. Svaki dokument koji se urudžbira moguće je skeniranjem priložiti ili jednostavno prebaciti u urudžbeni modul opcijom drag-drop ili copy-paste. Za evidentirane dokumente mogu se dodjeljivati postupci-podsjetnici korisnicima koji trebaju dokument pregledati ili učiniti nešto s njim u vezi. Moguće je importiranje dolazne i odlazne elektronske pošte direktno iz Microsoft Outlook-a. Urudžbeni zapisnici se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Izvršeni kontakti

Unutar modula Kontakti (Leads) vodi se evidencija izvršenih kontakta kojom se prate svi postupci koji mogu uslijediti te krajnji ishod kontakta, neovisno o ishodu. Dodavanje priloga i opis izvrešnog kontakta. Dubinska analiza uspješnosti ostvarenih kontaktata. Praćenje troškova vezanih uz kontakte. Označen oznakom privatnosti izvršeni kontakt mogu vidjeti samo kreator i izvršitelj. Moguće mu je dodijeliti stupanj zaštite koji određuje tko od drugih korisnika ima pravo pregleda. Izvršeni kontakti se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Zadaci

Dodijeljivanje zadataka sebi i drugim korisnicima. Početak i dospijeće, odgovorna osoba, opis i prilog u obliku bilo koje datoteke. Označen oznakom privatnosti zadatak mogu vidjeti samo kreator i izvršitelj. Moguće mu je dodijeliti stupanj zaštite koji određuje tko od drugih korisnika ima pravo pregleda. Zadaci se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Podrška

Evidencija podrške koju pružate svojim klijentima, neovisno da li je riječ o reklamacijama, tehničkoj ili nekoj drugoj vrsti podrške ili pružene usluge. Datum i vrijeme, izvor, vrsta, područje, uzrok i status. Popis izvršenih usluga, utrošeno vrijeme, cijena ili nastali troškovi. Dodavanje priloga i opis izvršene podrške. Podrške se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Radni nalozi

Vrsta i opis posla, datum i vrijeme početka, rok izrade, isporuka, važnost, status, odgovorna osoba. Popis utrošenog materijala s količinama i cijenom, popis izvršenog posla s utrošenim vremenom i cijenom, popis korištenja uređaja i vozila s kilometražom i cijenom. Ukupni trošak radnog naloga, trošak po jediničnom komadu. Dodavanje priloga i opis radnog naloga. Radni nalozi se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Izdavanje ponuda i računa

Ponude, računi, narudžbenice ili bilo koji drugi dokumenti se izrađuju unutar modula Dokumenti. Popis artikala i usluga sa pripadajućim količinama, cijenom, rabatom se izabire iz šifarnika ili se mišem prebace selektirani argikli u otvoreni dokument. Na taj način ponudu, račun možete izraditi u svega desetak sekundi. Dodavanje priloga i napomena koja ide uz račun. Računi se mogu vezivati s događajima iz drugih modula.

Printanje

Svi evidentirani događaji mogu se printati direktno na štampač ili prikazati u internet pregledniku kao html datoteka, otvoriti u Microsoft Wordu, Microsoft Excelu, Acrobat reader-u kao pdf ili poslati direktno putem maila sa prilogom u pdf. Izgled podrške, radnih naloga, računa, ponuda se može podešavati po želji korisnika kao predložak izrađen u Microsoft Word programu. Moguće je štampati predloške poput ugovora i sl.

Printanje obrazaca

Unaprijed pripremljene obrasce izrađene u Microsoft Wordu moguće je automatski popuniti podacima iz Imaga. Potrebno je samo prilikom izrade obrasca odrediti polja (npr. ime i prezime, tvrtka, adresa,..) koja će biti automatski popunjavana.

Mailing liste

Moguće je iskoristiti imagovu bazu poslovnih partnera i kontakt osoba za slanje masovnih mailing lista. Odabir po vrsti, regiji, izvoru, industriji. Npr. s nekoliko klikova možete imati pripremljen mail sa svim arhitektonskim uredima u gradu Zagrebu.

Filtriranje

Jednim klikom miče sve događaje koji su kompletirani i ostavlja samo one aktualne. Drugim klikom prikazuje samo podatke koji se odnose na korisnika koji gleda podatke. Filtriranje tabela na osnovu upisanog teksta u prvom redu svake kolone. Sortiranje po abecedi, datumu ili iznosu. Napredno pretraživanje unutar cijelokupne baze podataka.

Grafička analiza

Dubinska analiza svih upisanih događaja u trenutku nastajanja. Na raspolaganju je više od 140 grafikona koji detaljno prikazuju analizu svih poslovnih procesa. Grafikoni se mogu printati, exportirati u neki od formata (bmp, emf, jpg, png, tif) ili kopirati u bilo koji drugi program.

Exportiranje podataka

Podaci iz Imaga se mogu exportirati u formate .doc, .xls, .html, .pdf, .csv. ili kao događaji i zadaci u Microsoft Outlook te Google Calendar. Ovim opcijama podaci se mogu slati na mobilne telefone.